top of page

מה אנו מציעים

אסטרטגיית שיווק

פילוח והגדרת קהל היעד, יצירת בידול ויתרון תחרותי. כל פרויקט מנוהל באופן עצמאי לפי הצרכים והדרישות  גיבוש ההצעה הטובה ביותר עבור הרוכשים בפרויקט.

3

תכנון

תומכים בתכנון תמהיל הדירות האידיאלי 
עפ"י תוצאות מחקר השוק

2

מחקר שוק

איסוף מידע במטרה לקבלת תמונת מצב אודות
הסביבה העסקית, השיווקית והתחרותית
לטובת בניית אסטרטגית שיווק מדויקת

1

מעקב ובקרה צמודה

מעקב אחרי תנאי השוק ותוצאות בפועל
וביצוע התאמות רלוונטיות בזמן אמת.

6

ניהול המכירות

ניהול תהלכי המכירה בכל שלביה מתוך הבנה רחבה של צורכי הלקוחות  
אל מול יעדי המכירה של הפרויקט

5

אסטרטגיית מיתוג ופרסום

אפיון ומיצוב הגדרת שפה מיתוגית ותוכנית פרסום ייעודית לכל פרויקט
לטובת תקשורת שיווקית נכונה אל מול קהל היעד

4

bottom of page